IMG_9304

Яна Манова – Георгиева

“Чудесни професионалисти, които умеят да събудят интерес към компютърните системи и технологии! Продължавайте все така!”