Обучения

Възрастова група 7 – 9 годишни

Модул Програмиране

Целият модул се състои от 5 курса, зависими един от друг. Срокът на модула е 8 месеца.

Възрастова група 10 – 15 годишни

Модул Програмиране

Целият модул се състои от 7 задължителни курса и 1 препоръчителен. Срокът на модула е 15 месеца.

Възрастова група 16+

Индивидуално обучение

ИТ Академия “АТЛАС” препоръчва на всички курсисти навършили 16 годишна възраст – индивидуална форма на обучение с цел по-бързо усвояване на материала.

Модул Програмиране

Модулът се състои от 3 курса. Срокът на модула е 6 месеца. След успешно завършване на целия модул, курсистът може да кандидатства за работа в различни компании.

За повече информация

При всякакви въпроси, моля позвънете на:

Пътят към успеха
МОТИВАЦИЯ
1 %
ЗАДАЧКИ
1 %
УЧЕНЕ
1 %
ПРАКТИКА
1 %