Общи Условия

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ НА „ИТ АКАДЕМИЯ АТЛАС“ ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД и ползвателите на услугите на „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД.
 2. „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД осигурява услугите посредством собствена авторска програма. 

II. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

 1. Информация и извлечение съгласно Търговския Регистър на Република България
  • Наименование на фирмата: ИТ Академия АТЛАС ЕООД
  • Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов“ 96 вх.Б ет.3
  • Данни за кореспонденция: МОЛ – Мартин Бориславов Хърсовски +359884999062
  • ЕИК: 206475963

III. ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС (ОБУЧЕНИЕ)

 1. Записването на курс става чрез посещаване на съответната страница на курса, попълване на формата за записване, приемане на общи условия и натискане на бутона „Запиши“. Записването на курс може да се осъществи и директно по телефон.
 2. След записването, потребителят (курсистът) получава мейл с данните, които е въвел и наименование на курса, за който се е записал.
 3. След като получи мейл, потребителят (курсистът) ще получи обаждане относно потвърждение за записването и начина на заплащане на таксата.

IV. ТАКСИ, ОТСТЪПКИ И ПЛАЩАНЕ

 1. Таксите за курсовете са посочени на съответните страници на самите курсове и на снимките за тях.
 2. Таксата за изпит и сертификат за БЕЗПЛАТНИТЕ курсове за деца под 18 години „Въведение в програмирането с Python“ и „Въведение в програмирането с JavaScript“ става не по-късно от датата на 7-мото занимание.
 3. Таксите за курсове за лица под 18 години става не по-късно от датата на 3-тото занимание.
 4. Таксите за курсове за лица над 18 години става не по-късно от датата на 1-вото занимание.
 5. Таксите могат да бъдат платени по банков път или в офиса на Академията. Допуска се разсрочено плащане при суми над 80 лв.
 6. Курсистите могат да използват отстъпки, които са индивидуални. Повече информация на страницата „Отстъпки“.

V. ОТСЪСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

 1. Курсовете в „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД са по желание и всеки курсист може да прекрати обучението си по собствено желание и по всяко време.
 2. В такъв случай „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД НЕ връща част от таксата или цялата такса на курсиста.
 3. При невъзможност за присъствие или при прекратяване на своето обучение, курсистът (или негов настойник) е длъжен да се свърже с преподавателя, за да го информира относно възникналите обстоятелства.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ СТРАНА НА "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД

 1. Обучението на дадено лице може да се прекрати от страна на „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД при едно или няколко от следните условия:
  • Неплащане на такси;
  • Невъзпитано поведение на курсист.
 2. Курсовете се провеждат в малки групи от по няколко курсисти. При недостатъчен брой курсисти, „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД си запазва правото да предложи прегрупиране или друг вариант за провеждането на обучението (курса).

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУРСИСТА

 1. При посещение на курс или обучение, всеки курсист е длъжен да носи лаптоп.
 2. При повреда на предмет, собственост на „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД, по време на курс, курсистът възстановява неговата стойност.
 3. Курсистът е длъжен да заплати таксата в определен срок и според избрания начин на плащане.
 4. При невъзможност за присъствие, курсистът (или негов настойник) е длъжен да се свърже с преподавателя, за да го информира относно възникналите обстоятелства.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД

 1. Да осигури нормална среда за провеждането на курс или обучение.
 2. Проследяване развитието на курсиста и предаване на обратна връзка в края на всеки завършен курс.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД обработва, използва и съхранява лични данни на всеки един курсист доброволно предоставени при записването на курс.
 2. Обработването се осъществява спрямо Политика за поверителност на „ИТ Академия АТЛАС“ ЕООД.

ДАТА НА ОБНОВЯВАНЕ: 09.10.2021г.

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЖАЛБИ: info@atlasitacademy.com