Студентски практики
възможности в ит академия атлас
Обяви

Възможност за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда.

По време на практиката, стажантът ще преподава лекции на деца, студенти и възрастни и ще участва в разработката на учебна програма.

В края на практиката, стажантът ще може свободно да изготвя учебни материали и да преподава на деца, студенти и възрастни.

По време на практиката, стажантът създава, актуализира, оптимизира и поддържа уеб сайтове.

В края на практиката, стажантът ще може да създаде успешно уеб сайт, който да изпълни дадени цели.

По време на практиката, стажантът създава рекламни материали и публикации и наблюдава статистиката от тях!

В края на практиката, стажантът ще може да създава успешни реклами и публикации!

За повече информация тук.

Стаж

ИТ Академия “АТЛАС” Ви дава възможност за участие в практическо обучение в реална работна среда, чрез което подпомагаме работодателите за подбор на студенти доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Стани лектор

ИТ Академия “АТЛАС” Ви дава възможност да се присъедините към екипа от опитни лектори и преподаватели и по този начин да въведете всеки курсист в ИТ сферата.

Нашите стажанти