ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО

ДЕЦА ОТ 10 ДО 13 ГОДИНИ И 14 ДО 18 ГОДИНИ
НАЧАЛО
08 ФЕВРУАРИ 2022г.
12 ФЕВРУАРИ 2022г.

БЕЗПЛАТЕН СТАРТ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО (80 ЛЕВА)

Основна информация

Курсът „Въведение в програмирането“ е предназначен за подрастващи, провеждащ се в 2 възрастови групи.

След записване присъствието е задължително, тъй като при всяка учебна сесия, курсистът получава част материалите, учебните ресурси и практическите задачи към курса.

По време на курса, курсистът се запознава с основни концепции от света на програмирането. Новите знания са подкрепени с решаване на множество практически задачи.

Практическите задачи са подредени по сложност. Първоначално, задачите са придружени от множество стъпки и подсказки, докато в последствие курсистът сам изготвя алгоритъма за решаването им.

Всеки курсист преминал успешно курса получава сертификат и възможност да продължи към следващо ниво на обучение.

Какво ще научим?

Какво означава да програмираме?

Ще се запознаем как да даваме команди на компютъра да прави нещо и каква е разликата между програмните езици.

Прости пресмятания

Ще разберем какви действия можем да извършваме с програмните езици.

Прости
проверки

Ще видим как можем да извършваме по-прости проверки и да използваме логическите оператори правилно.

По-сложни проверки

Ще разберем кои са условните конструкции и как да ги използваме правилно.

Програма

Запиши се тук

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ