ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО

СТУДЕНТИ И ВЪЗРАСТНИ
НАЧАЛО - 04 ФЕВРУАРИ 2022г.

СЕРТИФИКАТ

Какво ще научим?

Какво означава да програмираме?

Ще се запознаем как да даваме команди на компютъра да прави нещо и каква е разликата между програмните езици.

Прости пресмятания

Ще разберем какви действия можем да извършваме с променливите в езика JavaScript.

Условни конструкции

Ще видим как можем да извършваме проверки с условните конструкции в езика JavaScript.

Цикли и вложени цикли

Ще разберем как можем да спестим повторението на код и как да използваме циклите за това.

Функции

Ще разберем кои са базовите концепции на функциите в езика JavaScript.

Качествен код

Ще се научим как правилно да форматираме и пишем кода и какви полезни съвети да използваме.

Изпит

Изпитът представлява проверка на знанията, които сме придобили по време на курса. 6 задачки от материала изучен до момента.

Програма

Запиши се тук

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ