Често задавани въпроси
намерете отговори на вашите въпроси относно франчайз

Франчайз е вид бизнес модел, при който едно лице или компания (наречено франчайзодател) предоставя правата за продажба на своята продукция или услуги на други предприемачи (наречени франчайзополучатели). Франчайзодателят предоставя на франчайзополучателите правото да използват своята търговска марка, бизнес модел, обучение и поддръжка, както и достъп до продукти или услуги. 

ИТ академия “АТЛАС” предоставя обучения в областта на информационните технологии, включително курсове за програмиране, уеб дизайн, разработка на софтуер, мрежово администриране и други. 

Инвестицията за откриване на франчайз за ИТ Академия “АТЛАС” включва лицензионни такси, оборудване и софтуер, наем на помещение, маркетинг и реклама, както и обучение на персонала. 

В пакета са включени още всички необходими учебни материали, презентации, документи и др.

ИТ Академия “АТЛАС” предоставя подкрепа в областта на обучението на персонала, маркетинг и реклама, оперативно управление на бизнеса, както и техническа поддръжка и обновяване на образователните програми.

Времето за стартиране на франчайз може да варира в зависимост от различни фактори, като подготовката на помещението, подписването на договора, обучението на персонала и маркетинговите дейности. Обикновено процесът отнема няколко месеца. (около 1-2)

Конкурентната среда може да включва други образователни институции или фирми, предлагащи обучения в областта на информационните технологии. Важно е да се извърши анализ на конкуренцията и да се предложат уникални предимства, за да се издигне ИТ Академия “АТЛАС” над другите.

При откриването на франчайз за ИТ Академия “АТЛАС” не се изисква абсолютно никакъв предишен опит като цяло, защото ИТ Академия “АТЛАС” осигурява всички стъпки от начало, включително период на обучение на персонал.

Потенциалът за печалба може да бъде значителен, особено ако академията се намира в подходяща локация и предлага качествени образователни услуги, които отговарят на нуждите на местната общност за ИТ обучение.