Календар
актуални събития и график през 2023 ГОДИНА

График

МАРТ

Програмиране за деца 7-9 НАЧИНАЕЩИ
Вторник и Четвъртък
18:00 - 19:00
ИТ Академия АТЛАС
Уеб Програмиране 16+
Вторник и Четвъртък
19:00 - 20:30
ИТ Академия АТЛАС
Въведение в Програмирането 10-15
Събота и Неделя
9:30 - 11:00
ИТ Академия АТЛАС
Програмиране за деца 10-15 НАПРЕДНАЛИ
Събота и Неделя
11:00 - 12:30
ИТ Академия АТЛАС
Програмиране за деца 7-9 НАПРЕДНАЛИ
Събота и Неделя
12:30 - 13:30
ИТ Академия АТЛАС
Програмиране за деца 7-9 НАЧИНАЕЩИ
Събота и Неделя
13:30 - 14:30
ИТ Академия АТЛАС
Практика в Уеб 10-15
Събота и Неделя
15:00 - 16:30
ИТ Академия АТЛАС
Основи на Уеб 10-15
Събота и Неделя
16:30 - 18:00
ИТ Академия АТЛАС

АПРИЛ

Програмиране за деца 7-9 НАЧИНАЕЩИ
Вторник и Четвъртък
18:00 - 19:00
ИТ Академия АТЛАС
Уеб Програмиране 16+
Вторник и Четвъртък
19:00 - 20:30
ИТ Академия АТЛАС
Въведение в Програмирането 10-15
Събота и Неделя
9:30 - 11:00
ИТ Академия АТЛАС
Програмиране за деца 10-15 НАПРЕДНАЛИ
Събота и Неделя
11:00 - 12:30
ИТ Академия АТЛАС
Дигитални умения и Програмиране 7-9
Събота и Неделя
12:30 - 13:30
ИТ Академия АТЛАС
Програмиране за деца 7-9 НАЧИНАЕЩИ
Събота и Неделя
13:30 - 14:30
ИТ Академия АТЛАС
Основи на Уеб 10-15
Събота и Неделя
15:00 - 16:30
ИТ Академия АТЛАС
Уеб Програмиране 10-15 НАПРЕДНАЛИ
Събота и Неделя
16:30 - 18:00
ИТ Академия АТЛАС

Телефонен номер

+359 889 365 478
+359 884 999 062

Ел. поща & Чат

atlasitacademy@gmail.com
info@atlasitacademy.com

Работно време

Понеделник - Неделя
9:30ч. - 18:00ч.