Възрастова група 10 - 15
Модул Програмиране

Целият модул се състои от 7 задължителни курса и 1 препоръчителен. Срокът на модула е 15 месеца.

Информация за курса
 1. Какво означава да програмираме?
 2. Прости пресмятания.
 3. Прости пресмятания – Упражнения.
 4. Условни конструкции.
 5. Условни конструкции – Упражнения.
 6. Сложни условни конструкции.
 7. Сложни условни конструкции – Упражнения.
 8. Какво научихме до тук?
Информация за курса
 1. Цикли.
 2. Цикли – Упражнение 1.
 3. Цикли – Упражнение 2.
 4. Игра „Guessing game” / Игра „Hangman“
 5. Списъци.
 6. Списъци – Упражнение 1.
 7. Списъци – Упражнение 2 + Междинен тест.
 8. Игра „Quiz”.
 9. Функции.
 10. Функции – Упражнение 1.
 11. Функции – Упражнение 2.
 12. Игра „Tic Tac Toe” 1.
 13. Игра „Tic Tac Toe” 2. (с графика)
 14. Въведение в Pygame.
 15. Създаване на платформа за игри чрез Pygame 1.
 16. Създаване на платформа за игри чрез Pygame 2.
Информация за курса
 1. Преговор – Цикли, Списъци и Функции.
 2. Преговор – Pygame.
 3. Игра „Feed the Dragon” – част 1.
 4. Игра „Feed the Dragon” – част 2.
 5. Речници.
 6. Речници – Упражнение 1.
 7. Речници – Упражнение 2.
 8. Игра „Catch the Clown” – част 1.
 9. Игра „Catch the Clown” – част 2.
 10. Игра „Snake” – част 1.
 11. Игра „Snake” – част 2.
 12. Игра „Burger Dog” – част 1.
 13. Игра „Burger Dog” – част 2.
 14. Довършителни работи.
 15. Изработване на презентации.
 16. Представяне на проекти.
Информация за курса
 1. Въведение в Уеб. Oснови на HTML.
 2. HTML – Упражнение.
 3. HTML Таблици.
 4. HTML Таблици – Упражнение.
 5. HTML Форми.
 6. HTML Форми – Упражнениe.
 7. Основи на CSS.
 8. CSS – УпражнениE.
 9. CSS Стилизиране.
 10. CSS Стилизиране – Упражнение.
 11. CSS Позициониране.
 12. CSS Позициониране – Упражнение.
 13. Разработване на проект – част 1. (Уеб сайт)
 14. Разработване на проект – част 2. (Уеб сайт)
 15. Разработване на проект – част 3. (Уеб сайт)
 16. Представяне на проект.
Информация за курса
 1. Въведение в JavaScript.
 2. Цикли и Масиви.
 3. Цикли и Масиви – Упражнение.
 4. Функции и Обекти.
 5. Функции и Обекти – Упражнение.
 6. JavaScript DOM.
 7. JavaScript DOM – Упражнениe 1.
 8. JavaScript DOM – Упражнение 2.
 9. Валидация на потребителски вход.
 10. Валидация на потребителски вход – Упражнение 1.
 11. Валидация на потребителски вход – Упражнение 2.
 12. To-do List – част 1.
 13. To-do List – част 2.
 14. Типография, Цветове и Изображения.
 15. Подготовка за тест.
 16. Тест.
Информация за курса
 1. Преговор JS цикли и масиви.
 2. Преговор JS функции и обекти.
 3. Преговор JS DOM.
 4. Въведение в jQuery.
 5. jQuery – Упражнениe 1.
 6. jQuery – Упражнениe 2.
 7. Игра „Flappy Bird” – част 1.
 8. Игра „Flappy Bird” – част 2.
 9. Игра „Flappy Bird” – част 3.
 10. Flexbox.
 11. Flexbox – Упражнениe 1.
 12. Flexbox – Упражнениe 2.
 13. Bootstrap.
 14. Bootstrap – Упражнение 1.
 15. Bootstrap – Упражнение 2.
 16. Тест.
Информация за курса
 1. 2D Minecraft – част 1.
 2. 2D Minecraft – част 2.
 3. 2D Minecraft – част 3.
 4. 2D Minecraft – част 4.
 5. Fitness site – част 1.
 6. Fitness site – част 2.
 7. Fitness site – част 3.
 8. Car game – част 1.
 9. Car game – част 2.
 10. Car game – част 3.
 11. Car game – част 4.
 12. Classic Cars site – част 1.
 13. Classic Cars site – част 2.
 14. Classic Cars site – част 3.
 15. Изготвяне на презентация.
 16. Представяне на проекти.
Информация за курса
 1. Apple ecommerce / game ecommerce – част 1.
 2. Apple ecommerce / game ecommerce – част 2.
 3. Apple ecommerce / game ecommerce – част 3.
 4. Snake game – част 1.
 5. Snake game – част 2.
 6. Snake game – част 3.
 7. Personal portfolio – част 1.
 8. Personal portfolio – част 2.
 9. Personal portfolio – част 3.
 10. Dice game – част 1.
 11. Dice game – част 2.
 12. Dice game – част 3.
 13. Lottary game – част 1.
 14. Lottary game – част 2.
 15. Lottary game – част 3. 
 16. Lottary game – част 4.
Свободни курсове

Курсове, които не са част от модул, а са достъпни по всяко време.

Информация за курса
 1. История на Математиката. Какъв е смисълът на числата и смятането.
 2. Решаване на задачи.
 3. Игра “Шапка” – 1-ви кръг.
 4. Какво е отрицателно число. Събиране и изваждане.
 5. Решаване на задачи.
 6. Геометрични фигури и намиране на обиколка. Триъгълник, правоъгълник и квадрат.
 7. Решаване на задачи.
 8. Игра “Судоку” – 1-ви кръг.
 9. Междинно състезание.
 10. Какъв е смисълът на Вероятностите и Логиката.
 11. Игра “Бесеница”.
 12. Решаване на логически задачи.
 13. Игра “Познай кой”.
 14. Състезание за шампиони.
 15. Логически игри.
 16. Логически игри.
Информация за курса
 1. Откриване на курс. Събиране и изваждане (Преговор).
 2. Игра “Шапка” – 2-ри кръг.
 3. Умножение и деление до 10.
 4. Решаване на задачи.
 5. Игра “Шапка” – 3-ти кръг.
 6. Намиране на неизвестно число х.
 7. Решаване на задачи.
 8. Геометрични фигури и измерване на лице.
 9. Решаване на задачи.
 10. Какво са Числовите редици.
 11. Игра “Судоку” – 2-ри и 3-ти кръг.
 12. Данни и статистика.
 13. Решаване на логически задачи.
 14. Състезание за шампиони.
 15. Логически игри.
 16. Логически игри.
Записвания

За записване, моля попълнете формата или се обадете на посочените телефони

* При записване чрез формата, очаквайте обаждане за потвърждение относно свободните места и дните на провеждане на курса!
Декларирам, че съм съгласен/на с условията за използване на лични данни, съгласно закона за GDPR. Повече информация ТУК
Пътят към успеха
1 %
МОТИВАЦИЯ
1 %
ЗАДАЧКИ
1 %
УЧЕНЕ
1 %
ПРАКТИКА