Kурсове

ЗА ДЕЦА, СТУДЕНТИ И ВЪЗРАСТНИ

Програмиране със Scratch

Въведение в програмирането с Python | JavaScript

Програмиране за напреднали с Python | JavaScript

Компютърна грамотност

Деца до 10 години

scratch

2 МЕСЕЦА

Деца 10 - 13 години

python-fund

2 МЕСЕЦА

js-fund

2 МЕСЕЦА

Деца 14 - 18 години

2 МЕСЕЦА

python-fund

2 МЕСЕЦА

js-fund

2 МЕСЕЦА

За Всички