Възрастова група 7 - 9
Модул програмиране

Целият модул се състои от 5 курса, зависими един от друг. Срокът на модула е 8 месеца.

Допълнителна информация

Цена: БЕЗПЛАТЕН

Продължителност: 1 МЕСЕЦ = 8 посещения

Какво ще научите? Как работят компютрите, Кои са дигиталните устройства, Какво е програмиране, Подготовка за Scratch

За кого е подходящ курса? За всички деца, които желаят да се забавляват с езика Scratch, който е част от училищната програма

Цена: 160 лева

Продължителност: 1 МЕСЕЦ = 8 посещения

Какво ще научите? Конструиране на последователни действия, Визуална среда за програмиране , Повтарящи се действия

За кого е подходящ курса? За всички деца, преминали успешно през курса “Дигитални умения и Програмиране”

Цена: 320 лева

Продължителност: 2 МЕСЕЦА = 16 посещения

Какво ще научите? Използване на текст и звук, Анимации и спрайтове, Изчертаване на фигури

За кого е подходящ курса? За всички деца, преминали успешно през курса “Програмиране за деца – НАЧИНАЕЩИ”

Цена: 320 лева

Продължителност: 2 МЕСЕЦА = 16 посещения

Какво ще научите? Практически умения върху материала за текст, звук, спрайтове и анимации

За кого е подходящ курса? За всички деца, преминали успешно през курса “Програмиране за деца – НАПРЕДНАЛИ”

Цена: 320 лева

Продължителност: 2 МЕСЕЦА = 16 посещения

Какво ще научите? Създаване на игри базирани на Scratch (Състезателен автомобил, Лов на динозаври и др)

За кого е подходящ курса? За всички деца, преминали успешно през курса “Програмиране за деца – ЕКСПЕРТИ”

Свободни курсове

Курсове, които не са част от модул, а са достъпни по всяко време.

Допълнителна информация

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

Записвания

За записване или повече информация, обадете се на:

Пътят към успеха
1 %
ЗАДАЧКИ
1 %
МОТИВАЦИЯ
1 %
УЧЕНЕ
1 %
ПРАКТИКА