Възрастова група 6 - 9
Програмиране със Scratch

Лесен и интересен език за блоково и визуално програмиране, който Ви дава възможност за създаване на игри и анимации.

Дигитална грамотност

Този курс Ви дава възможност да се запознаете с основните концепции при работа с компютър.

Логическо мислене

Този курс Ви дава възможност да развиете умствената си дейност чрез много забавни и интересни игри.

Допълнителна информация

Име на курс: Програмиране за деца

Цена: БЕЗПЛАТЕН

Какво ще научите? Как работят компютрите, какво е програмиране, използване на блокчета, изчертаване на фигури и създаване на игра

За кого е подходящ курса? За всички деца, които желаят да се забавляват с езика Scratch, който е част от училищната програма

Продължителност: 1 МЕСЕЦ = 8 посещения

Име на курс: Дигитална грамотност

Какво ще научите? Основни операции с компютъра. Инсталиране и премахване на приложения. Работа с папки и файлове.

Цена: 120 ЛЕВА

За кого е подходящ курса? За всички деца, които нямат никакви познания за компютъра и искат да се запознаят с основните процеси и концепции на работа.

Продължителност: 1 МЕСЕЦ = 8 посещения

Име на курс: Логическо мислене за деца

Какво ще научите? Основни логически операции, решаване на проблеми чрез различни методи и подходи

Цена: 

За кого е подходящ курса? За всички деца, които искат да развият умствената си дейност, чрез решаване на интересни логически задачи

Продължителност: 1 МЕСЕЦ = 8 посещения

Записвания

За записване, може да използвате формата от дясно или да позвъните на:

Пътят към успеха
1 %
ЗАДАЧКИ
1 %
МОТИВАЦИЯ
1 %
УЧЕНЕ
1 %
ПРАКТИКА