Възрастова група 10 - 15
Модул Програмиране

Целият модул се състои от 5 задължителни курса и 1 препоръчителен. Срокът на модула е 13 месеца.

Допълнителна информация

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

Цена: БЕЗПЛАТЕН

Продължителност: 1 МЕСЕЦ = 8 посещения

Какво ще научите? Какво е програмиране, Прости пресмятания, Условни конструкции

За кого е подходящ курса? За всички деца, които желаят да се забавляват с езика Python, който е съвременен и много лесен език за програмиране.

Цена: 480 лева

Продължителност: 3 МЕСЕЦА = 24 посещения

Какво ще научите? Повторение на код (Цикли), Структура от данни (Масиви), Функции, Практическо занятие

За кого е подходящ курса? За всички деца, които желаят да се забавляват с езика Python, който е съвременен и много лесен език за програмиране.

Дигитална грамотност

Този курс Ви дава възможност да се запознаете с основните концепции при работа с компютър.