Дизайн на рекламни материали
лого, визитки, флаери, банери, менюта
Дизайн на лого

Представлява графичен елемент или емблема, представящ по определен начин Вашата институция, сдружение или компания.

Дизайн на визитни карти

Представяне на информация, за определена личност или бизнес, която да послужи при запознанства или нови срещи.

Дизайн на флаери

Разглежда се като форма на реклама върху хартия, която се използва и обичайно се раздава на публични места.

Дизайн на банер

Графично изображение с рекламен характер за Вашия бизнес, което може да използвате поставяйки го върху стойка.

Дизайн на меню

Разглежда се като списък от предлагани услуги и цени в дадено сдружение, компания или корпорация.

Допълнителна информация
Визитка
Флаер
Банер